Tâm sự tự truyện

Thoải mái bàn luận, khỏi cần reg nick nhé!

ĐĂNG BÀI
  • NHớ

    ngày đầu tiên chị tôi bước lên đại học , trước lúc đó tôi cứ bảo là ( YEAHH chị sắp đi rồi ) cơ mà đi rồi thì nhớ quá , cứ nghĩ đến cảnh xa chị cả 4 năm , không còn đùa nhau , đánh nhau , nói chuyện về anime nữa , nói chuyện về game nữa rồi căn nhà sẽ cỉ còn 3 người thiếu đi bóng của chị /_\ , nhớ chị quá

Bình luận