Tâm sự tự truyện

Thoải mái bàn luận, khỏi cần reg nick nhé!

ĐĂNG BÀI
  • MotherF**ke’ that…

    Không biết gì hết, hoàn toàn đơ cảm xúc, không kể chuyện tình, không than trách móc, chẳng ai hiểu, không ai nghe, chỉ cười :) Cười nhưng không vui, cười nhưng đau, cười vì mọi thứ. Tự đâm, tự đau, tự hờn, tự trách. Tự hận, tự buồn, tự….. cười :) Có ai cười chung không?

Bình luận