Tâm sự tự truyện

Thoải mái bàn luận, khỏi cần reg nick nhé!

ĐĂNG BÀI
  • Chương 1 : Vampire

    Tôi tên là Biện Bảo Thi , tôi năm nay 18 , mẹ tôi đã mất , bố tôi hay đi công tác mỗi lần ông đi ông đều mang tôi đi và mỗi lần như vậy tôi lại phải chuyển trường . Lần này cũng vậy , nhưng ông bảo đay sẽ là làn cuối cùng , tôi và ông sẽ sống ở thành phố S thành phố của sa hoa phồn thịnh . Hôm nay tôi chuyển trường .

Bình luận